Orang Hebat

Orang hebat tidak dihasilkan melalui:
  • kemudahan
  • kesenangan
  • ketenangan

Mereka dibentuk melalui:
  • kesukaran
  • tantangan
  • air mata

Ketika kamu mengalami sesuatu yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini.

_____
(surat elektronik | anonim)

Posting Komentar

0 Komentar